Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

TOP