Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์

นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์

แรงงานจังหวัดตราด
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัดตราด ปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 16 เม.ย. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน

TOP