Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงานจังหวัดตราด ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 ก.พ. 2563

สถิติแรงงานจังหวัดตราด ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ต.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดตราด ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 พ.ค. 2561
TOP