Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameโครงการกำลังแรงงานจังหวัดตราด ไตรมาส 1 ปี 2563

ขนาด : 0 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง :

pll_file_nameกำหนดการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานฯ

ขนาด : 0 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง :

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)

ขนาด : 413.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-04-22 02:26:43+07

pll_file_nameประกาศปฏิญญา “ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดตราดเป็นองค์คุณธรรม”

ขนาด : 932.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-02 07:16:26+07

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 61

ขนาด : 605.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:23:53+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

ขนาด : 46.46 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:23:07+07

pll_file_nameพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ขนาด : 206.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:22:32+07

pll_file_nameแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 พ.ศ.2560-2564

ขนาด : 3362.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:21:44+07
TOP