Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)

ขนาด : 1001.12 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-09-20 08:55:20+07

pll_file_nameโครงการกำลังแรงงานจังหวัดตราด ไตรมาส 1 ปี 2563

ขนาด : 0 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง :

pll_file_nameกำหนดการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานฯ

ขนาด : 0 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง :

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)

ขนาด : 413.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-04-22 02:26:43+07

pll_file_nameประกาศปฏิญญา “ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดตราดเป็นองค์คุณธรรม”

ขนาด : 932.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-02 07:16:26+07
TOP