Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

TOP