Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

สรจ.ตราด ร่วมรับบริจาคโลหิตถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย

pll_content_description

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดตราด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดตราด และอำเภอเกาะช้าง รับบริจาคโลหิตถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคาน่า รีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 

***********ภาพกิจกรรม**********

***************************************

TOP